The Austronesian Comparative Dictionary

Ekris 1864/65

Ekris, A. van. 1864/65. Woordenlijst van eenige dialecten der landtaal op de Ambonsche eilanden. 8, 9. 61-108, 301-336, 109-136.

@article{ekris186465,
 author = {Ekris, A. van},
 key  = {Ekris 1864/65},
 pages = {61-108, 301-336, 109-136},
 series = {Mededeelingen vanwege het Nederlandsch Zendelingsgenootschap},
 title = {Woordenlijst van eenige dialecten der landtaal op de Ambonsche eilanden},
 volume = {8, 9},
 year  = {1864/65}
}