The Austronesian Comparative Dictionary

Hapip 1977

Hapip, Abdul Djebar. 1977. Kamus Banjar-Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

@book{hapip1977,
 address  = {Jakarta},
 author  = {Hapip, Abdul Djebar},
 key    = {Hapip 1977},
 publisher = {Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa},
 title   = {Kamus Banjar-Indonesia},
 year   = {1977}
}