The Austronesian Comparative Dictionary

Yamada 1976

Yamada, Yukihiro. 1976. A preliminary dictionary of Itbayaten. Typescript, 404pp.

@misc{yamada1976,
 author    = {Yamada, Yukihiro},
 howpublished = {Typescript, 404pp},
 key     = {Yamada 1976},
 title    = {A preliminary dictionary of Itbayaten},
 year     = {1976}
}